دستکش نیتریل سمباده ای

ایمن صدرا FOX

ريال52,000
کد
دستکش نیتریل سمباده
 
تعداد
  

ایمن صدرا FOX

بهترین کاربردها

  • مصارف عمومی
  • فعالیت های ساختمانی
  • بهداشتی
  • باغبانی
  • مکانیکی 
  • حمل و نقل